• POŚREDNICTWO W OBROCIE
    NIERUCHOMOŚCIAMI PRZEDSIĘBIORSTW
  • WYCENA NIERUCHOMOŚCI
    25 LAT DOŚWIADCZENIA
DORADZTWO
PRAWNE i  EKONOMICZNE
Opinie wykorzystujące ekonomiczną analizę prawa do podejmowania kluczowych decyzji w procesie zarządzania ryzykiem w fazie koncepcyjnej i realizacyjnej projektów 
AUDYT I ROZLICZENIA
INWESTYCJI RZECZOWYCH
Audyt procesów inwestycyjnych w zakresie  rzeczowym, ekonomicznym i finansowym, kontrola rozliczeń z wykonawcami  oraz opinie do celu ewidencji aktywów 
OCENA EFEKTYWNOŚCI
INWESTYCJI
Dstosowane do potrzeb klientów analizy i oceny inwestycji rzeczowych i finansowych z wykorzystaniem statycznych i dynamicznych metod pomiaru
POŚREDNICTWO W OBROCIE
NIERUCHOŚCIAMI
Lion Broker Concierge to pierwsze w Polsce usługi na rynku nieruchomości typu private . Do Państwa dyspozycji oddajemy Zespół najlepszych ekspertów zapewniających wszechstronną pomoc w obszarach nieruchomości istotnych dla biznesu. Oferujemy nasze wsparcie na dowolnym etapie procesu inwestycyjnego w każdym segmencie rynku nieruchomości wskazując najlepsze opcje wejścia i wyjścia z inwestycji. Aby zostać naszym klientem prosimy
o kontakt 22 299 02 09.
WYCENA
NIERUCHOMOŚCI
Pomiar kapitału materialnego i niematerialnego nieruchomości w perspektywie rynku nieruchomości oraz rynku budowlanego z zastosowaniem dopasowanych do potrzeb klienta standardów krajowych, europejskich i wybranych zagranicznych z uwzględnieniem złożonych celów biznesowych
WYCENA
PRZEDSIĘBIORSTW
Opinie określające wartość rynkową, sprawiedliwą, inwestycyjną, godziwą i zbywczą przedsiębiorstw w rozumieniu przedmiotowym oraz akcji i udziałów jako praw majątkowych do przedsiębiorstw do celów biznesowych, rozliczeniowych i odszkodowawczych
KONTAKT
Adres do korespondencji:
Lion Broker Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 21
40-424 Katowice 016
skr. poczt. 3002
Infolinia:
+48 22 299 02 09
Jak do nas dojechać?
Sprawdź jak do nas dojechać
klikając w ten przycisk.