• WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW
    WYCENA WIERZYTELNOŚCI
  • WYCENA NIERUCHOMOŚCI
    25 LAT DOŚWIADCZENIA
DORADZTWO
PRAWNE i  EKONOMICZNE
Opinie wykorzystujące ekonomiczną analizę prawa do podejmowania kluczowych decyzji w procesie zarządzania ryzykiem w fazie koncepcyjnej i realizacyjnej projektów 
AUDYT I ROZLICZENIA
INWESTYCJI RZECZOWYCH
Audyt procesów inwestycyjnych w zakresie  rzeczowym, ekonomicznym i finansowym, kontrola rozliczeń z wykonawcami  oraz opinie do celu ewidencji aktywów 
OCENA EFEKTYWNOŚCI
INWESTYCJI
Dstosowane do potrzeb klientów analizy i oceny inwestycji rzeczowych i finansowych z wykorzystaniem statycznych i dynamicznych metod pomiaru
REALIZACJE
1. Elektrobudowa S.A.
2. ZM Henryk Kania S.A
3. Visioneye S.A.
4. Budus S.A.
5. GTL S.A.
6. Fabryka Okularów Sp. z o.o.
7. Energy 2000 - Energylandia
WYCENA
NIERUCHOMOŚCI
Pomiar kapitału materialnego i niematerialnego nieruchomości w perspektywie rynku nieruchomości oraz rynku budowlanego z zastosowaniem dopasowanych do potrzeb klienta standardów krajowych, europejskich i wybranych zagranicznych z uwzględnieniem złożonych celów biznesowych
WYCENA
PRZEDSIĘBIORSTW
Opinie określające wartość rynkową, sprawiedliwą, inwestycyjną, godziwą i zbywczą przedsiębiorstw w rozumieniu przedmiotowym oraz akcji i udziałów jako praw majątkowych do przedsiębiorstw do celów biznesowych, rozliczeniowych i odszkodowawczych
ZESPÓŁ
Nasi specjaliści tworzą największy zespół rzeczoznawców majątkowych na Śląsku a także jeden z największych w Polsce zajmując się nie tylko praktyką ale również kształceniem na poziomie uniwersyteckim, studiach podyplomowych oraz prowadząc specjalistyczne szkolenia dla rzeczoznawców.  
Rzeczoznawcy majątkowi
Wycena nieruchomości
Z zakresu
- wyceny przedsiębiorstw,
- wyceny znaków towarowych,
- wyceny ruchomości, maszyn i urządzeń,
- wyceny wierzytelności, 
- wyceny złóż i kopalin.
Biegli Sądowi
Wycena przedsiębiorstw
KONTAKT
Adres rejestrowy
/do korespondencji/:

Lion Broker Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 21
40-424 Katowice 016
skr. poczt. 3002
Infolinia:
+48 22 299 02 09
+48 32 30 88888 
Jak do nas dojechać?
Sprawdź jak do nas dojechać
klikając w ten przycisk.